Our core competences are organized in two comprehensive and complementary service programs offered across wide geographical coverage.

I .

Our Program UNA covers full scope of services in the field of Intellectual Property.

II .

Our Program Dr Koetschet comprises services in market authorization and marketing of Medicines (Medicinal Products), Medical Devices and Food supplements.

Additionally, we support our clients with a set of professional technical and administrative services.

I. INTELLECTUAL
PROPERTY

Service Program Una

1

Acquisition and interpretation of the information

Search in relevant national and international registers for:

 • Patents,
 • Trademarks, and
 • Industrial Designs

Interpretation, opinion and advice on: prior art, patentability, scope of protection, availability, use, freedom to operate.

Topić IP Ltd cooperate with several specialized search teams and can provide a customized “tailor made” searching exercise for the specific needs of a client.

2

Protection of Industrial Property

1. Scope of IP prosecution services.

Our services for Patents, Trademarks and Designs include:

 • Drafting and Filing
 • Oppositions and Appeals
 • Revocations and Cancelations
 • Maintenance and Monitoring

2. Jurisdictions and Coverage

Professional representation before:

 • European Patent Office – EPO
 • European Union Intellectual Property Office – EUIPO
 • World Intellectual Property Organization – WIPO
 • More than 20 national IP offices

3. Optimization and effectiveness

Our international teams, composed of best ranking professionals in more than 20 countries, are organized, coordinated and managed in a way that provide optimal strategy and most effective prosecution for our clients.

3

Enforcement of IP Rights

 • Litigation
 • Alternative dispute resolution (Arbitration and Mediation)
 • Administrative actions
 • Civil enforcement
 • Criminal enforcement
 • Customs enforcement
 • Antipiracy and Anti-counterfeiting observatory
4

Portfolio Management

 • Strategic IPR/ Intangible Assets Portfolio Management
 • Advising on acquisition and/or commercialisation
 • Operational management support model for your IP Rights
 • Contractual advising, negotiations and drafting (Memoranda of Understanding, Non- Disclosure Agreements, Joint Development Agreements, Licensing, Assignments, Franchising …)

II. Regulatory Affairs – Medicines (Medicinal Products),
Medical Devices

Service Program Dr Koetschet

We represent and advise our clients in obtaining marketing authorisation for Medicines (Medicinal Products) and Medical Devices as well as marketing of Food supplements and Food for special medical needs.

We act as EU Agent (including Centralised procedure, Decentralised procedure, Mutual Recognition Procedure and National Procedure). Centralized Market Authorization is valid in EU member states and Iceland, Norway and Leichtenstein.

We also act as agent in several non-EU countries in Europe

Via our associate, we act as US Representative for US submissions, and as Canadian Representative for Canadian submissions.

1

Medicines (Medicinal Products including: Original, Generic, Hybrid, Herbal and Biological products and OTCs) our services include:

 • Communication with the competent authorities
 • Registration
 • Renewal of registration
 • Approval of amendments
 • Extensions for additional indications/uses
 • Post-approval support and advice
 • Marketing of medicinal products

This set of services include: Evaluation of documentation, Dossier preparation, Dossiers submissions and follow up, Variations, Labelling, Proposals for texts of inner and outer packaging, Draft texts of Patient Information Leaflets (PIL), Readability user testing (RUT), Bridging reports (Bridging reports with focus) …

2

Medical Devices:

 • Communication with the competent authorities
 • Conformity assessment
 • Registration at the Register of Manufacturers
 • Registration at the Register of Medical Devices
3

Food Supplements and foods for special medical needs containing nutrients (vitamins or minerals) or other substances (essential fatty acids, amino acids, microorganisms, algae, etc.) from concentrated sources with the nutritional or physiological effect which must be distinguished from Over the counter medicines (OTC).

 • Communication with the competent authorities
 • Writing and design of Declaration and Label
 • Notification of a food supplement or foods for special needs

RELATED SERVICES

 • Specialised Translations (scientific, technical, legal)
 • Payments and Maintenances
 • Monitoring and Post-grant/registration Observatory
 • Keeping records and Archiving

Pribavljanje i tumačenje informacija o intelektualnom vlasništvu

Morate biti informirani o intelektualnom vlasništvu zato što su te informacije dragocjene za poslovno odlučivanje. One značajno povećavaju objektivnost i izvjesnost vaših odluka na planu upravljanja razvojem i marketingom

 

Ako svoj tehnološki razvoj temeljite na vlastitim istraživanjima trebaju vam informacije o aktualnom stanju tehnike u svijetu za vašu djelatnost:

 • Da biste izbjegli ulaganja u istraživanje i razvoj već postojećih rješenja
 • Da dobijete pouzdanu i aktualnu osnovu za daljnja unapređenja postojećih rješenja
 • Da osigurate pouzdan, legalan i legitiman monitoring domaće i strane konkurencije
 • Da osim uštede razvojnih fondova trajno osiguravate početak vašeg razvojnog rada sa najviše razine specifičnog tehničkog znanja (stanja tehnike)

 

Ako tražite gotova tehnička rješenja, patentna literatura je vjerojatno prvi izvor informacija kojeg morate konzultirati:

 • Zato što patentni spisi sadrže one tehnološke informacije koje u preko 80% slučajeva ne budu ni na koji drugi način publicirane
 • Patentirana rješenja su po definiciji nova, inventivna, tehnički provediva i industrijski primjenjiva, a to je upravo ono što trebate.

 

Ako želite pribaviti (kupiti) pravo na korištenje tuđih patentiranih tehnološko-tehničkih rješenja, konzultirajte patentne informacijske fondove zato što:

 • morate otkriti najbolja i vašim potrebama najprimjerenija rješenja
 • morate doznati tko je njihov vlasnik
 • morate provjeriti status odabranih rješenja tj. teritorijalna i vremenska ograničenja važenja prava (postoji mogućnost da je većina tih rješenja slobodna za korištenje bez naknade u Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama tj. tržištima).

 

Na sličan način valja razmišljati i o onim oblicima intelektualnog vlasništva čiji je sadržaj prvenstveno marketinške, a ne tehnološke naravi. To su tzv. Znakovi razlikovanja a čine ih žigovi (robne i uslužne marke) industrijski dizajn i oznake zemljopisnog podrijetla.

 

Ako uvodite novu marku proizvoda ili usluge trebaju vam informacije o važećim žigovima

Prije uvođenja nove marke provjerite moguću istovjetnost ili nedopuštenu sličnost vašeg znaka s ranijim pravima. Tako ćete izbjeći rizik gubitka novca i vremena.

 

Ako imate zaštićen (registriran) žig trebaju vam informacije o novim prijavama žigova.

Prema važećim propisima možebitna identičnost ili nedopuštena sličnost novih prijava s ranijim žigovima ne provjerava se po službenoj dužnosti nego je obveza nositelja prava da prate objave novih prijava žigova i ustanu prigovorom protiv priznanja žiga koji bi bio u sukobu s njihovim ranijim pravom.

 

Ako želite biti sigurni da svojim djelovanjem ne činite povredu tuđih prava potrebne su vam informacije o važećim pravima intelektualnog vlasništva.

Svojom redovitom djelatnošću možete nenamjerno povrijediti tuđa prava intelektualnog vlasništva. To će imati vrlo negativne posljedice po vašu reputaciju i naravno negativne pravne i u konačnici financijske konzekvence.

_

Zašto angažirati Topić IP?

 • Mi znamo definirati vaše zahtjeve i potrebe na način koji omogućava uspješno pretraživanje svih relevantnih izvora informacija.
 • Mi znamo gdje, na koji način, u kojem vremenu i po kojoj cijeni se mogu pribaviti ove dragocjene informacije.
 • Mi znamo selektirati, analizirati i tumačiti dobivene rezultate.

Zaštita (stjecanje prava) intelektualnog vlasništva

Ako ste razvili neki od oblika intelektualnog vlasništva morate ih zaštiti.

 • Da spriječite tuđe neovlašteno korištenje vašom imovinom, tj. da za sebe osigurate isključiva prava (koja mnogi smatraju jedinim legalnim i legitimnim monopolom) u suvremenom tržišnom gospodarstvu.
 • Da koristeći svoja isključiva prava ostvarujete dodatne profite koji će nadoknaditi vaša ulaganja u istraživanje, razvoj i marketing, te vam omogućiti daljnja ulaganja u budući rast i razvoj.
 • Da se samim postupkom stjecanja prava, ujedno promovirate kao ozbiljno i moderno poduzeće, kroz službene publikacije i dokumentaciju, te informacijske servise globalnog sustava intelektualnog vlasništva.
 • Troškovi zaštite mogu biti značajni ali su zanemarivi u odnosu na troškove razvoja i marketinga, a posebno u odnosu na potencijalnu korist ili štetu.
_

Zašto angažirati Topić IP?

 • Mi ćemo vam pomoći da napravite strategiju zaštite uzimajući u obzir: vrstu i opseg zaštite koju želite ostvariti, teritorijalnu pokrivenost zaštite, financijski aspekt zaštite (troškovi, pristojbe, honorari) itd.
 • Mi želimo biti vaš poslovni suradnik, partner od povjerenja koji štedi vaše vrijeme i novac te štiti vaše poslovne interese.
 • Mi ćemo vam kontinuirano davati korisne savjete za provedbu vaše poslovne politike vezane uz sve segmente intelektualnog vlasništva.

Provedba (obrana od povreda) prava intelektualnog vlasništva

Savjetujemo i zastupamo naše klijente u provedbi njihovih prava intelektualnog vlasništva tj. borbi protiv krivotvorina i piratstva na cijelom zemljopisnom području našeg djelovanja.

 

Iako postoje razlike u različitim zemljama/jurisdikcijama načelno se provedba prava realizira kroz sljedeće postupke:

 • Upravni postupak
 • Građanski parnični postupak
 • Carinski postupak i to: mjere na granici i postupanja na tržištu
 • Prekršajni postupak i
 • Kazneni postupak

 

Navedeni postupci vode se pred brojnim tijelima izvršne i sudske vlasti.

 

U Republici Hrvatskoj to su:

 • Državni zavod za intelektualno vlasništvo,
 • Upravni sudovi i Visoki upravni sud,
 • Trgovački sudovi i Visoki trgovački sud,
 • Prekršajni sudovi i Visoki prekršajni sud,
 • Općinski sudovi i Županijski sudovi
 • Vrhovni sud RH,
 • Carinska uprava
 • Policijska uprava
 • Državno odvjetništvo.

 

U Republici Hrvatskoj funkcionira i koordinacijsko tijelo za provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Interese svojih klijenata zastupamo pred ovim i srodnim tijelima u svim državama iz našeg djelokruga te na međunarodnoj EU razini putem Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva.

_

Zašto angažirati Topić IP?

 • Mi imamo potrebna znanja, iskustva i sredstva za optimalnu provedbu postupka zaštite.
 • Mi ćemo vam pomoći da napravite strategiju zaštite uzimajući u obzir: vrstu i opseg zaštite koju želite ostvariti, teritorijalnu pokrivenost zaštite, financijski aspekt zaštite (troškovi, pristojbe, honorari) itd.
 • Mi želimo biti vaš poslovni suradnik, partner od povjerenja koji štedi vaše vrijeme i novac te štiti vaše poslovne interese.
 • Mi ćemo vam kontinuirano davati korisne savjete za provedbu vaše poslovne politike vezane uz sve segmente intelektualnog vlasništva.

Upravljanje portfeljem nematerijalne imovine

Pomažemo našim klijentima u upravljanju nematerijalnom aktivom kako u redovitom poslovanju tako i u kritičnim odlukama poput restrukturiranja proizvodnog/uslužnog programa, investicijskim i razvojnim programima, penetraciji novih tržišta i sl. kroz:

 • Savjetovanje u planiranju i uspostavi sustava za generiranje nematerijalne aktive
 • Usporedba portfelja nematerijalne aktive s ciljevima i resursima poduzeća
 • Pribavljanje i analiza informacija o intelektualnom vlasništvu
 • Praćenje aktivnosti konkurenata na planu tehnologije i marketinga
 • Feasibility studije u vezi s pribavljanjem nematerijalne aktive
 • Financijski aspekti stjecanja i održavanja prava
 • Procjene vrijednosti i tržišne cijene intelektualnog vlasništva
 • Savjetovanje kod sastavljanja ugovora o: povjerljivosti informacija, licenci, prijenosu prava, franšizi, autorskom radu i sl.
_

Zašto angažirati Topić IP?

 • Mi imamo potrebna znanja, iskustva i sredstva za optimalnu provedbu postupka zaštite.
 • Mi ćemo vam pomoći da napravite strategiju zaštite uzimajući u obzir: vrstu i opseg zaštite koju želite ostvariti, teritorijalnu pokrivenost zaštite, financijski aspekt zaštite (troškovi, pristojbe, honorari) itd.
 • Mi želimo biti vaš poslovni suradnik, partner od povjerenja koji štedi vaše vrijeme i novac te štiti vaše poslovne interese.
 • Mi ćemo vam kontinuirano davati korisne savjete za provedbu vaše poslovne politike vezane uz sve segmente intelektualnog vlasništva.