MISIJA

Mi pomažemo pojedincima, poduzećima i industrijama u kreiranju, zaštiti i stavljanju na tržište, inovativnih proizvoda i usluga koji obogaćuju, olakšavaju i uljepšavanju ljudske živote.

VIZIJA

Topić IP je prepoznat od međunarodne klijentele kao referentna tvrtka za potporu u svim pitanjima intelektualnog vlasništva i trženja lijekova i medicinskih proizvoda u srednjoj i istočnoj Europi.

VRIJEDNOSTI

Izvrsnost,
Posvećenost,
Odgovornost.

Tradicija

_

Intelektualno vlasništvo

Naš utemeljitelj Željko Topić doajen je intelektualnog vlasništva u ovom dijelu Europe. Od prvih dana sudjeluje u izgradnji nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj i u regiji. Renomirani je dužnosnik nacionalnih i međunarodnih institucija poput DZIV, EPO i WIPO.

Ljudsko zdravlje

Naša obitelj ima stoljetnu tradiciju skrbi o ljudskom zdravlju. Ona počinje s našim pretkom Dr. Josipom Kečetom 1830-1898. utemeljiteljem prve bolnice u Bosni i Hercegovini, preko njegovog sina Dr. Teofila Kečeta, pionira neuropsihijatrije u regiji, našeg djeda i oca Dr. Benedikta Pučaja, do vodećih ljudi u našoj tvrtki Dr. Ane Topić i Dr. Krešimira Pučaja.

Dr. Josip Kečet (Joseph Koetschet) 1830 – 1898

Rođen 14.02.1830.g. u Grellingenu (Basel) Švicarska kao sin Josepha Koetscheta, poreznog inspektora i gradonačelnika Grellinga i Madeleine Kaiser; Studij medicine započeo u Bernu 1849. a nastavio u Hajdelbergu, Beču i Parizu. Doktorirao je u Bernu 1855. godine.

 

Bio je osobni liječnik bosansko-hercegovačkih guvernera (vezira) Omer Paše Latasa i Topal Osman Paše, diplomat i književnik. On je utemeljitelj, ravnatelj i glavni liječnik prve bolnice u Bosni i Hercegovini (Vakufska bolnica u Sarajevu).

 

U okviru bolnice funkcionirala je i prva skromna ljekarna. Dostupna relevantna literatura Dr. Kečeta smatra utemeljiteljem službene medicinske skrbi u Bosni i Hercegovini i široj regiji pod upravom Otomanskog carstva u 19. stoljeću. Dr. Kečet je umro 02.07.1898. u Sarajevu.

 

Od tog vremena do danas u svakoj je generaciji bilo članova naše obitelji posvećenih zdravlju i zdravstvu.

Mi danas

Mi danas ponosno nastavljamo dugu tradiciju u oba glavna područja našeg djelovanja:

  • skrbi o intelektualnom vlasništvu
  • skrbi o ljudskom zdravlju

Ljudi

_

Vodstvo

Željko Topić

Željko Topić je direktor i glavni partner u Topić IP. Ovlašteni je zastupnik za patente, žigove i industrijski dizajn pred Europskim patentnim uredom (EPO), Uredom za intelektualno vlasništvo EU (EUIPO) i Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV).

Obnašao je dužnost Ravnatelja DZIV-a. u tri uzastopne vlade od 2004 do 2012. g.
Dužnost Potpredsjednika Europskog patentnog ureda obnašao je od 2012 do 2018. g.
Početkom 2000-ih bio je partner u renomiranoj zastupničkoj tvrtki.

 

Željko je u ranim 1990-im bio aktivno angažiran na uspostavi nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva. Tijekom protekla tri desetljeća uključen je u sva glavna zbivanja i inicijative u ovom području na nacionalnom i na međunarodnom planu.

 

U Hrvatskoj je bio predlagatelj Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva, te koordinator i izvjestitelj njezine provedbe. Bio je Nacionalni koordinator za poglavlje Intelektualno vlasništvo tijekom pristupnih pregovora za članstvo u EU.

 

Obnašao je različite dužnosti u mnogim međunarodnim forumima kao primjerice, predsjednik Stalnih komiteta u WIPO, Potpredsjednik Diplomatske konferencije za STLT, itd. Autor je, govornik, predavač ili panelist na više od 100 skupova o intelektualnom vlasništvu.

 

Kroz cijelu svoju karijeru angažiran je u razvoju sustavnih rješenja za potporu kreiranja intelektualnog vlasništva, zaštitu njegovih rezultata i jačanje efektivne ekonomske valorizacije tih rezultata na tržištu.

Saznaj više

Ana Topić

Dr. Ana Topić je direktorica programa Dr. Koetschet. Zadužena je za zaštitu intelektualnog vlasništva i regulatorne poslove za klijente iz područja medicinskih tehnologija, farmaceutske, kozmetičke i prehrambene industrije.

Ana je 2013. godine diplomirala na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon stjecanja prvih profesionalnih iskustava kao doktorica dentalne medicine u javnim i privatnim dentalnim centrima u Zagrebu, odlučila je svoj životni poziv zaštite i unapređenja zdravlja, nastaviti kroz profesionalni angažman na drugačijoj i široj osnovi. Odabrala je profesiju zaštite intelektualnog vlasništva, naročito u području medicinskih tehnologija i farmaceutskih proizvoda te savjetovanje i zastupanje u regulatornim postupcima za lijekove i medicinske proizvode pred nadležnim institucijama.

 

Ana je 2017. stažirala u Europskom patentnom uredu i radila na projektu klasifikacije patentnih prijava iz područja medicinske tehnologije. Seminar „Obtaining, Enforcing and Evaluating IP rights in Europe“ u organizaciji ugledne zastupničke tvrtke Boehmert & Boehmert u Minhenu pohađala je 2018.g.

 

Ana se kontinuirano educira u oba glavna područja našeg djelovanja uključujući i edukacijske programe EPO-a, EUIPO-a i WIPO-a.

Saznaj više

Timovi

Naš međunarodni tim stručnjaka naša je najveća vrijednost i snaga, te uključuje prominentne stručnjake u zemljama u kojima nudimo usluge. Timovi su profilirani tako da uključuju inženjere, znanstvenike, dizajnere, liječnike, farmaceute, pravnike, ekonomiste, i stručnjake drugih profila. Njihov rad podupiru specijalizirani i iskusni administratori.

Kako bismo mogli optimalno odgovoriti potrebama klijenata u svim aspektima našeg uslužnog programa, te u cijelom zemljopisnom opsegu našeg djelovanja, formirali smo mrežu povezanih tvrtki, ureda i pojedinaca koji obavljaju poslove pod našom koordinacijom.

Dr. Krešimir Pučaj

Dr. Pučaj je ovlašteni patentni zastupnik pred Europskim patentnim uredom EPO i Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske – DZIV.

 

U Topić IP on je voditelj znanstvenog tima programa Dr. Koetschet zadužen za Kanadu i SAD.

Krešimir je predsjednik tvrtki CroToxPath Consulting i BridgePharma (Toronto, Canada). Bio je 27 godina direktor za toksikologiju u Nucro-Technics Inc. Njegova nadležnost uključivala je znanstveno usmjeravanje i strateško upravljanje laboratorijima za toksikologiju i patologiju Nucro-Technicsa. Svakodnevni nadzor toksikoloških i patologijskih odjela koji obavljaju preko 80 GLP i ne-GLP toksikoloških IND/CTA studija godišnje. Eksertno savjetovanje klijenata o strategiji razvoja proizvoda kako bi se udovoljilo međunarodnim regulatornim zahtjevima te priprema i upravljanje programima ne-kliničkog razvoja lijeka (IND enabling do Faze III). Priprema studijskih protokola za PK, akutne, sub-kronične, kronične i naročito toksikološke studije kako bi zadovoljile standarde ICH, FDA (CDER, CBER), OECD, OPPTS i EU Vodiča. Tumačenje rezultata studija i pisanje izvješća. Komunikacija i veza s disciplinama za potporu (bioanalitika i osiguranje kvalitete) i ekspertno savjetovanje (patologija, kardiologija, oftalmologija kinetika itd.).

Saznaj više

Ivana Jurin Puhalo

Ivana Jurin Puhalo je odvjetnica i partnerica u odvjetničkom društvu Jurin i Vogrinc.

Ivana je ovlaštena zastupnica za žigove i industrijski dizajn pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV) i pred Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Za klijente Topić IP Ivana vodi i koordinira odvjetničke poslove, a naročito sve aktivnosti glede ostvarivanja prava intelektualnog vlasništva.

 

U svojoj odvjetničkoj praksi Ivana se specijalizirala za područje prava intelektualnog vlasništva, djelujući kao predstavnik vodećih brandova u području sporta i visoke mode. Ona je i zakonski zastupnik softverske industrije. Ivana je aktivna u području ugovora o licenci i distribuciji, stjecanju prava industrijskog vlasništva i naročito provedbi prava kroz kazneni progon i parnične postupke te u arbitražnim postupcima.

Ivana je suosnivač tvrtke “BOA” (Udruga vlasnika robnih marki). Ona je također članica radnih skupina nacionalnog koordinacijskog tijela nadležnih institucija za provedbu prava (SSNOPIV) za a) Praćenje razvoja nacionalnog i međunarodnog zakonodavstva u području provedbe prava intelektualnog vlasništva i b) Podizanje javne svijesti.

Saznaj više