Zemljopisni doseg

I .

Zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom kao nematerijalnom aktivom – Uslužni program UNA

II .

Registracija i tržišna autorizacija lijekova i medicinskih proizvoda – Uslužni program Dr. Koetschet

I. Zemljopisni opseg
Intelektualno vlasništvo

Mi zastupamo i savjetujemo klijente u području patenata, žigova i industrijskog dizajna izravno ili preko mreže povezanih, najbolje rangiranih subjekata u sljedećim jurisdikcijama:

I. Međunarodne registracije:

_

1. Europska patentna organizacija:

  • 38 zemalja članica
  • 2 zemlje na koje je moguće produljenje učinaka
  • 4 zemlje u kojima je moguća validacija
  • Ukupno 44 jurisdikcije

2. Europska unija:

  • 28 zemalja članica

3. Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo

  • 191 zemlja članica

II. Nacionalne rute / Nacionalni uredi:

_

II. Zemljopisni opseg
Lijekovi i Medicinski proizvodi

Mi zastupamo i savjetujemo klijente u pribavljanju dozvole za stavljanje u promet lijekova (uključujući i homeopatske) i medicinskih proizvoda izravno ili preko mreže suradnika u sljedećim jurisdikcijama:

I. EUROPA

_

1. Europska unija – regionalna ruta

II. KANADA

_

III. SAD

_